Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kontakty

Telefónny zoznam

infolinka 045/ 5201 111, 045/ 5201 444 , +421905 290 397

Pri volaní do Zvolena z externej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 045/ 5201 + klapku

OBSAH:

Riaditeľstvo a administratíva

Chirurgický pavilón

Spoločný pavilón

Prevádzka Krupina

Zvolen - podnájom


Riaditeľstvo a administratíva

Riaditeľstvo

Meno Telefón E-mail
MUDr. Ján Belanský, MPH. - výkonný riaditeľ   sekretariat@nemocnicazvolen.sk
Oľga Mojžišová - sekretariát riaditeľa 419 olga.mojzisova@nemocnicazvolen.sk
Ing. Ľudmila Veselá, MBA - manažér úseku riaditeľa
+421 917 600 512
ludmila.vesela@nemocnicazvolen.sk
PhDr. Elena Mikušová - námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť 547 ,
+421 917 619 37
elena.mikusova@nemocnicazvolen.sk
Ing. Miloš Brtko - technicko-prevádzkový námestník
+421 918 431 745
milos.brtko@nemocnicazvolen.sk
MUDr. Jana Zdechovanová - námestník pre zdravotnú starostlivosť +421 908 291 553 jana.zdechovanova@nemocnicazvolen.sk
Ing. Miroslav Porubský - IT - vedúci oddelenia 225 miroslav.porubsky@nemocnicazvolen.sk
Mgr. Rochus Húska - referát krízového riadenia 479 rochus.huska@nemocnicazvolen.sk

Úsek ošetrovateľskej starostlivosti

Meno Telefón E-mail
PhDr. Elena Mikušová - námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť 547 ,
+421 917 619 370
elena.mikusova@nemocnicazvolen.sk
Mgr. Mária Vidholdová - sociálny pracovník 188 maria.vidholdova@nemocnicazvolen.sk
Ľubomíra Fraňová - asistent výživy 575 stravovanie@nemocnicazvolen.sk

Ekonomický úsek

Meno Telefón E-mail
     
Miroslava Janečková - účtovníčka 510 miroslava.janeckova@nemocnicazvolen.sk
Alžbeta Mahdalová - účtovníčka 255 alzbeta.mahdalova@nemocnicazvolen.sk
Eva Kubranová - účtovníčka 301 eva.kubranova@nemocnicazvolen.sk
Ing. Martina Turovská - účtovníčka 240 martina.turovska@nemocnicazvolen.sk
     

Personálny úsek

Meno Telefón E-mail
Jana Križanová - vedúca personálneho a mzdového úseku 658 jana.krizanova@nemocnicazvolen.sk
Ľubica Mrázová - PaM referentka/účtovníčka 237 lubica.mrazova@nemocnicazvolen.skk
Božena Klacíková - PaM referentka/účtovníčka 652 bozena.klacikova@nemocnicazvolen.sk

Oddelenie styku so ZP

Meno Telefón E-mail
     
Mgr. Miriam Gažová - OSZP referentky 117 miriam.gazova@nemocnicazvolen.sk
Mária Parajová - OSZP referentky 183 maria.parajova@nemocnicazvolen.sk
Dokumentačné sestry - Spoločný pavilón    
Ľubica Andrejová 727 lubica.andrejova@nemocnicazvolen.sk
Jarmila Olšiaková 727 jarmila.olsiakova@nemocnicazvolen.sk
Jana Franková 727 jana.frankova@nemocnicazvolen.sk
Dokumentačné sestry - Chirurgický pavilón    
Andrea Hellová 228 andrea.hellova@nemocnicazvolen.sk
Jana Fidesová 228 jana.fidesova@nemocnicazvolen.sk
Zuzana Šuleková 216 zuzana.sulekova@nemocnicazvolen.sk

Obchod a marketing

Meno Telefón E-mail
Michaela Hrdličková -  poliklinika 258 info@nemocnicazvolen.sk

Oddelenie prevádzky

Meno Telefón E-mail
Mária Lovániová - vedúca oddelenia prevádzky 370 ,
+421 918 667 409
maria.lovaniova@nemocnicazvolen.sk
Katarína Šuleková - centrálny dispečing PTÚ a zásobovanie 340 ,
+421 907 826 637
katarina.sulekova@nemocnicazvolen.sk
Katarína Podobná - majetok a archív 617 ,
+421 917 465 292
katarina.podobna@nemocnicazvolen.sk

IT oddelenie

Meno Telefón E-mail
Ing. Miroslav Porubský - IT - vedúci oddelenia 225 miroslav.porubsky@nemocnicazvolen.sk
Ing. Beata Lakotová - IT 362 beata.lakotova@nemocnicazvolen.sk
Peter Jurčiak - IT- technik 224 peter.jurciak@nemocnicazvolen.sk

Verejná lekáreň

Meno Telefón E-mail
Mgr. Peter Podhorský - vedúci farmaceut 201 novalekaren@nemocnicazvolen.sk

Nemocničná lekáreň

Meno Telefón E-mail
Mgr. Melisa Švecová - vedúca lekárnička 391 ingeborg.lichnerova@nemocnicazvolen.sk
Anna Poljovková - vedúca laborantka, pracovisko zásob 460 lekvrch@nemocnicazvolen.sk
expedícia liekov na žiadanky 358  
galenické laboratórium 381  
zdravotnícke potreby 328 lekuzp@nemocnicazvolen.sk

Chirurgický pavilón

infolinka 045/ 5201 444 , +421905 290 397

OAIM

Meno Telefón E-mail
MUDr. Róbert Thonhauser - primár 697 robert.thonhauser@nemocnicazvolen.sk
Leona Bariaková - vedúca sestra 545 oaimvrch@nemocnicazvolen.sk
lôžkové oddelenie 696  
anesteziologická ambulancia 437  
     

Rádiológia a CT

Meno Telefón E-mail
Anton Kmeťko vedúci ra. technik+príjem pacientov 738 rdgvrch@nemocnicazvolen.sk
USG chirurgický pavilón 137  

Chirurgické oddelenie

Meno Telefón E-mail
MUDr. Dalibor Panuška - primár 573 dalibor.panuska@nemocnicazvolen.sk
Alena Jurcsíková - vedúca sestra 574 chirvrch@nemocnicazvolen.sk
dokumentačná sestra 228 chirdok@nemocnicazvolen.sk
sestry septika 291  
JIS 694  
preväzovňa 275  
sestry traumatológia 671  
sestry ženy 661  
chirurgická pohotovostná amb. ÚPS 230  
traumtologická ambulancia prízemie 269  

Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie

Meno Telefón E-mail
MUDr. Peter Molitoris - primár 504 peter.molitoris@nemocnicazvolen.sk
Mgr. Katarína Farbiaková - vedúca pôrodná asistentka 503 gynvrch@nemocnicazvolen.sk
psychofyzická príprava na pôrod 664  
Zuzana Šuleková dokumentačná - sestra 651 gyndok@nemocnicazvolen.sk
sestry pôrodnica 606  
gynekologická ambulancia 664  
sestry- novorodenecké 242 novdok@nemocnicazvolen.sk
MUDr. Július Häring - lekár- gyn. Ambulancia PLK 368 gyn.ambulancia@nemocnicazvolen.sk

Spoločný pavilón

Centrálny príjem

Meno Telefón E-mail
Centrálny príjem 620  

Interné oddelenie

Meno Telefón E-mail
MUDr. Ján Haško - primár 540 jan.hasko@nemocnicazvolen.sk
PhDr. Zuzana Bukovcová - vedúca sestra 570 intvrch@nemocnicazvolen.sk
prijímacia ambulancia 159  
jednotka intenzívnej starostlivosti 158  
sestry muži 161  
Ľubica Cibuľová - endoskopia 725 gastro@nemocnicazvolen.sk
ECHO 726  
MUDr. Milan Detko - interná ambulancia PLK lekár 297  
Viola Vargová interná - ambulancia PLK sestra 297 inta@nemocnicazvolen.sk
MUDr. Juliana Kuricová - diabetologická ambulancia PLK lekár 184  
Lýdia Boborová - diabetologická ambulancia PLK sestra 184 diaamb@nemocnicazvolen.sk

Neurologické oddelenie

Meno Telefón E-mail
MUDr. Petra Kaderjáková - primár 143 petra.kaderjakova@nemocnicazvolen.sk
PhDr. Marta Hríbiková - vedúca sestra 193 nervrch@nemocnicazvolen.sk
lôžkové oddelenie 232  
príjmová ambulancia 108  
EEG, EEMG objednávanie medzi 14.00-15.00 hod. 304  

Geriatrické oddelenie

Meno Telefón E-mail
MUDr. Jana Záhumenská - primár 123 jana.zahumenska@nemocnicazvolen.sk
Bc. Gabika Hricišinová - vedúca sestra 702 gervrch@nemocnicazvolen.sk
geriatrická ambulancia 627  
sestry - ženy 3. poschodie 466  
sestry prízemie 562  
sestry 4. poschodie 754  

Rádiológia a CT

Meno Telefón E-mail
rdg technik 435  
USG 154  

Poliklinika

Recepcia poliklinika    
 Michaela Hrdličková 258 info@nemocnicazvolen.sk

OHT a KB

Meno Telefón E-mail
MUDr. Viera Šidová - primár 560 viera.sidova@nemocnicazvolen.sk
Mgr. Anna Krnáčová - vedúca laborantka 563 htovrch@nemocnicazvolen.sk
    okbvrch@nemocnicazvolen.sk
príjem, výsledky vyšetrení - hematológia 293  
príjem, výsledky vyšetrení - biochémia 713  
pohotovosť hematológia (ÚPS) 590 ,
+421 918 616 555
 
pohotovosť biochémia (ÚPS) 579  
hematologická ambulancia - lekár 409  
hematologická ambulancia - sestra 657  

OKM

Meno Telefón E-mail
Ing. Jana Krokošová - vedúca oddelenia 739 ,
+421 918 879 739
jana.krokosova@nemocnicazvolen.sk
Soňa Eibnerová - vedúca laborantka 372, 741 okmvrch@nemocnicazvolen.sk
úsek ATB 744  
úsek črevných nákaz 745  
sanitárky 746  
pôdáreň 747  
úsek klinickej bakteriológie 748  
príjem materiálu 428  
sérologické laboratórium 372  

ORL ambulancia

Meno Telefón E-mail
MUDr. Michal Bindas - lekár 564 michal.bindas@nemocnicazvolen.sk
Mgr. Milena Milková 280 orldok@nemocnicazvolen.sk

PaF ambulancia

Meno Telefón E-mail
MUDr. Eliška Beláková - lekár 438 eliska.belakova@nemocnicazvolen.sk
Mgr. Želmíra Chovanová - sestra 438 pafa@nemocnicazvolen.sk

FRO

Meno Telefón E-mail
MUDr. Oľga Lietavová - primár 525 olga.lietavova@nemocnicazvolen.sk
Anna Eisnerová - vedúca fyzioterapeutka 350 frovrch@nemocnicazvolen.sk
príjem pacientov 245  
telocvične a elektroliečba 149  

Ambulancia chronickej bolesti

Meno Telefón E-mail
MUDr. Monika Kelementová 288  
MUDr. Jana Zdechovanová 288  
Alena Ďuricová 288 achb@nemocnicazvolen.sk
Emília Bariaková 288

 

Detské oddelenie

Meno Telefón E-mail
MUDr. Oľga Švecová - primár 675 olga.svecova@nemocnicazvolen.sk
Mgr. Elena Malatincová - vedúca sestra 835 detvrch@nemocnicazvolen.sk
prijímová ambulancia 819  
ambulancia USG 816  
nefrologická a riziková ambulancia - lekár 812  
nefrologická a riziková ambulancia - sestra 813  
oddelenie veľkých detí 825  
izba matky 837  
riaditeľka ZŠ 853  
zborovňa ZŠ 855  

Prevádzka Krupina

pri volaní do Krupiny z externej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 045/ 5550 + klapku

zoznam kontaktov

Meno Telefón E-mail
ústredňa 911 ,
FAX: +421 455 519 365
 
Ing. Mária Lacková - správca 990 ,
+421 905 481 870
maria.lackova@nemocnicazvolen.skk
Oľga Hanusková - referentka, pokladňa 996 olga.hanuskova@nemocnicazvolen.sk
Vladimír Králik - rdg - pracovisko 964 vladimir.kralik@nemocnicazvolen.sk
MUDr. Peter Spurný - chirurgická ambulancia - lekár 971  
Anna Hukelová - chirurgická ambulancia - sestra 971 anna.hukelova@nemocnicazvolen.sk
MUDr. Ján Melich, MPH - interná ambulancia 914  
interná ambulancia - EKG 913  
interná ambulancia - ergometria 920  
MUDr. Július Baláž - gastro ambulancia - lekár 950  
gastro ambulancia - sestra 953  
sono ambulancia 917  
MUDr. Július Baláž - interné - primár 982 julius.balaz@nemocnicazvolen.sk
Oľga Belláková - interné - vedúca sestra 940 olga.bellakova@nemocnicazvolen.sk
interné - ženy - sestra 952  
interné - ženy - pacientky 977  
interné - muži - sestra 915  
interné - muži - pacienti 963  
Miroslava Hambacherová - interné - príjmová sestra 913 miroslava.hambacherova@nemocnicazvolen.sk
Helena Brhlíková - amb. sestra- interná, gastro, kardio.   helena.brhlikova@nemocnicazvolen.sk
MUDr. Ján Melich, MPH. - ODCH - primár 944 jan.melich@nemocnicazvolen.sk
Mgr. Zdenka Sujová - ODCH - vedúca sestra 934 odchvrch@nemocnicazvolen.sk
Mgr. Zdenka Sujová - ODCH - vedúca sestra   zdenka.sujova@nemocnicazvolen.sk
ODCH - sestry 935  
ODCH - chodba 976  
LSPP 968  
PhDr. Margita Dolinská - ortopedická ambulancia - sestra 967 margita.dolinska@nemocnicazvolen.sk
Mária Gímešová - vedúca asistentka výživy OLVas 916 maria.gimesova@nemocnicazvolen.sk
kuchyňa 918  
jedáleň 919  
Mgr. Alena Kolláriková - DSS - sociálny pracovník 985 dss_ka@nemocnicazvolen.sk
DSS - sestra, pacienti 923  
Mgr. Stanislav Lendvay - DSS - vedúca sestra    
Dispečing DZS LAME, s.r.o. 966  

Zvolen - podnájom

zoznam kontaktov

Meno Telefón E-mail
Alex, spol. s r.o. - bufet 153  
Alex, spol. s r.o. - jedáleň 231  
Alex, spol. s r.o. - kuchyňa 647  
Alex, spol. s r.o. - kuchyňa 172  
MUDr. Almáši MEDENT s r.o. 468  
MUDr. Almáši MEDENT s r.o. 567  
MUDr. Almáši MEDENT s r.o. - rdg 425  
MUDr. Almášiová ALMEDA s r.o. 553  
MUDr. Ján Badinka praktický lekár 594  
MUDr. Mária Bútorová stomatologická ambulancia 342  
MUDr. Monika Maňková stomatologická ambulancia 342  
MUDr. Jana Čajková stomatologická ambulancia 272  
MUDr. Čierna MUDr. Čierna s r.o. 397  
MUDr. Čmejrková praktický lekár 593  
MUDr. Cvejkuš - MUDr. Cvejkušová, s.r.o. - pediater 534  
MUDr. Cvejkuš - MUDr. Cvejkušová, s.r.o. - urológ 229  
MUDr. Nociar psychologická ambulancia 583  
MUDr. Jana Časnochová ambulancia pre deti a dorast 418  
MUDr. Hudobová ambulancia pre deti a dorast 533  
MUDr. Dušan Chrenko kardiologická ambulancia 548  
MUDr. Gáfrik ortopedická ambulancia 639  
MUDr. Kalmárová ambulancia pre deti a dorast 144  
MUDr. Ježíková kožná ambulancia 187  
MUDr. Stanislava Korbašová stomatologická ambulancia 585  
MUDr. Mária Križanská stomatologická ambulancia 198  
Lekáreň - VAŠE ZDRAVIE, s.r.o. 373  
Lekáreň - VAŠE ZDRAVIE, s.r.o. 578  
MUDr. Sergej Rusenko stomatologická ambulancia 520  
MUDr. Zuzana Madlenová stomatologická ambulancia 185  
MUDr. Matoušková stomatologická ambulancia 637  
MUDr. Elena Morháčová stomatologická ambulancia 252  
MUDr. Zlatica Mozolová kožná ambulancia 218  
MUDr. Mozola Gastroderma, s.r.o. MUDr. Mozola 100  
Zemková NEOPROT spol. s r.o. 638  
NEOPROT spol. s r.o. 398  
NEOPROT spol. s r.o. 210  
VAŠE ZDRAVIE - Lekáreň na bráne, s.r.o. 105  
MUDr. Zdeněk Opravil endokrinologická ambulancia 148  
MUDr. Kašubová ORTEK s.r.o. MUDr. Kašubová 202  
MUDr. Marišin LSPP dospelí 395  
MUDr. Martin Olej MUDr. Olej, s.r.o. - LSPP deti 802 ,
+421 907 389 888
martin.olej@mail.t-com.sk
MUDr. Darina Plžíková pľúcna ambulancia 648, 387  
MUDr. Recabarren chirurgická ambulancia 238  
Stredná zdravotnícka škola 378  
MUDr. Somorová, Kralinská detská ORL ambulancia 287  
MUDr. Miroslav Suja stomatologická ambulancia 212  
MUDr. Anna Šramková neurologická ambulancia 329  
MUDr. Iveta Tuhárska ambulancia pre infekčné choroby 515  
Mgr. Adamcová PSYCHOVITAL, s.r.o. 840  
Mgr. Volčková Logopedická ambulancia, s.r.o. 841  
Dispečing DZS LAME, s.r.o. 251  
Zdravotnícka odborová organizácia 528  
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek 209  
Regionálna komora stredných zdravotníckych pracovníkov 331  
Regionálna lekárska komora 429  
B Braun Avitum s.r.o. - dialýza - primár 760  
B Braun Avitum s.r.o. - dialýza - lekári 759  
B Braun Avitum s.r.o. - dialýza - ambulancie 734  
B Braun Avitum s.r.o. - dialýza - sestry sála 369  
Oftal s.r.o. - recepcia 440  
Oftal s.r.o. - očná klinika, oddelenie 115  
Pracovisko denzitometrie 514  
Ortopedické pomôcky PROTETIKA +421 902 966 599  
Ortopedická obuv PROTETIKA +421 902 966 596
jarmila.olsiakova@nemocnicazvolen.sk