Povedali o nás

Poďakovanie personálu geriatrického oddelenia

Vážený pán riaditeľ,
Dovoľte mi, aby som sa aj Vašim prostredníctvom poďakovala pani doktorke Drábovej a sestričkám, ktoré pracujú pod vedením staničnej sestry Zuzana Hrčkovej na geriatrickom oddelení Vašej nemocnice, primárky MUDr. Remišovej, za vzornú starostlivosť o môjho otca Matúša Babica, ktorý bol na tomto oddelení hospitalizovaný v mesiaci marec.
Je obdivuhodné, že popri svojej náročnej zodpovednej a často frustrujúcej práci, dokážu byť milé, empatické, trpezlivé a ochotné pri komunikácii s pacientom aj rodinnými príslušníkmi.
Patrí im môj veľký obdiv a vďačnosť.
S úctou
Anna Sabová