Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Odborná verejnosť

IV. celoslovenská konferencia - Kvalitná zdravotná starostlivosť

Dátum: 9.5.2019
Miesto: Masarykov dvor, Pstruša 339, 962 02 Vígľaš
Určené pre: nelekárske zdravotnícke profesie, lekárov

pozvánka, program


Prihlasovanie aktívnej aj pasívnej účasti je potrebné realizovať prostredníctvom tejto návratky, ale aj elektronicky cez portál SK SaPA: https://portal.sksapa.sk/